Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. – fundament pod zbiornik CO2

Zakres realizowanych prac obejmował wykonanie: żelbetowego fundamentu pod zbiornik CO2, wygrodzenie terenu strefy bezpieczeństwa zbiornika ogrodzeniem panelowym, montaż barier drogowych chroniących zbiornik przed kolizją z dostawczymi samochodami ciężarowymi oraz instalację przyłącza energetycznego dla potrzeb funkcjonowania automatyki zbiornika.


Jeronimo fundament pod zbiornik CO2
Jeronimo fundament pod zbiornik CO2


created by http://www.seetop.pl/