Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy

Roboty polegające na rozbiórce istniejącego obiektu stacji paliw, wykonaniu przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej oraz instalacji kanalizacji deszczowej w oparciu o separator substancji ropopochodnych i pole rozsączające. Wykonanie kompletnej infrastruktury zewnętrznej z drogami dojazdowymi oraz płytami szczelnymi w obszarze tankowani paliw. Montaż kontenerowej stacji paliw z wykonaniem przeglądu technologicznego stacji, legalizacji zbiorników, uzyskania decyzji WDT i świadectwa ostatecznej legalizacji dystrybutorów.


Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy
Montaż kontenerowej stacji paliw w Olszewnicy


created by http://www.seetop.pl/