Wykonanie przykrycia stropem w stanie surowym głównego hollu wejściowego w Pawilonie IV. Zakres prac obejmował roboty wyburzeniowe oraz żelbetowe. Wszystkie prace prowadzone były na czynnym obiekcie z uwzględnieniem specyfiki pracy budynku użyteczności publicznej jakim jest szpital.
czytaj więcej
Prace zrealizowane na zlecenie firmy Elektrobudowa S.A w budynku PKO BP przy ulicy Sienkiewicza 12/14 w Warszawie obejmowały swym zakresem zarówno roboty konstrukcyjno-budowlane jak i elektryczne. W skład prac wchodziło przebudowanie pomieszczeń piwnicy i parteru na potrzeby montażu agregatu prądotwórczego,  wykonanie instalacji elektrycznych związanych z przebudowywanymi pomieszczeniami oraz przyłączeniem projektowanego agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej.
czytaj więcej


1 2
created by http://www.seetop.pl/