Narodowe Centrum Badań Jądrowych POLATOM

Rozbudowa Zakładów Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM o zewnętrzną śluzę wejściową do pomieszczeń technicznych w pierwszej fazie polegała na dostosowaniu istniejących pomieszczeń do nowych funkcji przemysłowych porzez wykonanie prac remontowych i wykończeniowych. W drugiej zasadniczej fazie przedsięwzięcia prace polegały na wybudowaniu nowego fragmentu budynku tzw. śluzy do istniejącego budynku głównego w pełnym zakresie prac budowlano - montażowych i wykończeniowych pod klucz.


created by http://www.seetop.pl/