Modernizacja kanalizacji deszczowej w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1

Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie polegała na wymianie istniejących rur żeliwnych i kamionkowych, niedrożnych wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych na nowe rury PCV, wpusty i studnie.


created by http://www.seetop.pl/