Kontrakt polegał na wykonaniu projektu rozbiórki, uzyskaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonaniu prac rozbiórkowych dwóch wiat stalowych wraz z utylizacją odpadów powstałych w procesie rozbiórki w postaci: płyt azbestowo-cementowych, stali, gumy, szkła, drewna, plastiku itp.
czytaj więcej


1 2
created by http://www.seetop.pl/