Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Orłowskiego w Warszawie

Kompleksowe wykonanie robót remontowych związanych z przebudową sześciu sal operacyjnych Centralnego Bloku Operacyjnego z pomieszczeniami zapleczy socjalnych
CBO1
CBO2
CBO3
CBO4
CBO5
CBO6


created by http://www.seetop.pl/